Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ŠKOLNÍ PARLAMENT


Fungující žákovský parlament je efektivním nástrojem v procesu demokratizace prostředí našich škol. Poskytuje žákům příležitost k podílení se na chodu školy a pomáhá přirozeně a účinně vytvářet jejich klíčové kompetence.

Žákovský parlament má za úkol vytvořit informační most mezi žáky, učiteli a vedením školy.

Hlavní náplň a funkce ŠŽP:

 • Zapojení žáků do života školy.

 • Vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy.

 • Spolupodílení se na dodržování pravidel školy.

 • Spolupráce se školní jídelnou, s vyučujícími.

 • Učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým.

 • Připomínky a náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku.

 • Organizace školních akcí, soutěží, následné seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc.

 • Zhodnocení práce ŠŽP za uplynulé období.


Náš parlament ve školním roce 2018/2019

Ve středu 19.9. se na škole volbou vytvořil nový školní parlament a hned ve čtvrtek se za školu jako reportéři zúčastnili Slavnosti k 840 let trvalého osídlení Modřan (viz zde). Školní parlament se bude scházet co tři týdny, pod vedením učitele Mgr. L. Šimka.

 


V dubnu školního roku 2015/2016 získal náš žákovský parlament osvědčení "Škola pro demokracii". Jedná se o síť škol, které pracují s žákovskými parlamenty a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet participaci žáků.


Fórum udržitelného rozvoje

Fóra veřejného rozvoje se za naši školu zúčastnili Anna A. a Vojta H. Jejich  nápady i nápady ostatních od stolu mladých   se významně podílely na úspěšném průběhu akce. Za to jim poděkoval odpovědný politik, člen zastupitelstva městského obvodu Prahy 12, pan Milan Maruštík. Zde naleznete zápis z fóra a fotografie.


Zápis ze setkání žákovského parlamentu 22. 9. 2016

 

 • Setkání žákovského parlamentu dne 22.9.2016 bylo první tomto roce. Stalo se tedy tím pádem úvodní.
 • Byla vznesena otázka, co bychom si od učitelů přáli. Bráno ve smyslu, jestli bychom chtěli pořádat nějaké akce typu maškarní, či vánoční ples.
 • Dále bylo znovu upozorněno na schránku důvěry, která se nachází ve spodním patře školy, vedle vchodových dveří, v prostoru před železnými dveřmi vedoucími do šaten.
 • Dozvěděli jsme se také o akci 72 Hodiny, která spočívá v tom, že se jako škola rozhodneme udělat něco pro okolí školy, během 72 hodin.
 • možnosti upravení zdi před školou víme už nějakou dobu. Toto téma je ještě stále aktuální.
 • Čtvrtým a posledním bodem byla, stejně jako na začátku, otázka, co by měl dělat žákovský parlament. Co by mohl každý dělat pro svou třídu a školu celkově.