Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ


Školní poradenské pracoviště, napomáhá zkvalitňovat péči o našežáky. Otázky vzdělávání žáků a jejich případné problémy mohou tak být řešeny bez zbytečných prodlev. Vážení rodiče, schůzky si prosíme domlouvejte předem emailem, písemně nebo telefonicky. Pak budete mít jistotu, že se Vám pracovníci poradenského pracoviště budou moci plně věnovat. Děkujeme.

Výchová poradkyně školy: Mgr. Denisa Horáčková

Činnosti výchovného poradce s konzultačními hodinami.

Školní speciální pedagog: Mgr. Denisa Horáčková, Miroslava Šímová

Rozvrh hodin speciálního pedagoga s konzultačními hodinami.

Školní metodik prevence: Mgr. Zuzana Outratová

Činnosti školního metodika prevence s konzultačními hodinami.

Školní sociální pedagog a psychoterapeut: Mgr. et Bc. Denisa Průšová

Činnosti školního sociálního pedagoga a psychoterapeuta

 Upravit

Školní psycholog:  v současné době škola nemá vlastního psychologa, konzultace jsou poskytovány výchovnou poradkyní, speciálními pedagogy, sociální pedagožkou a psychoterapeutkou a metodičkou prevence a dále doporučujeme v případě potřeby (pokud je to nad rámec těchto dříve jmenovaných) kontaktovat PPP Barunčina popř. po dohodě s pediatrem příslušné odborníky.

 

Doporučená školská poradenská zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12

Speciálně pedagogické centrum Zlíchov