Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

O MATEŘSKÉ ŠKOLE


Mateřská škola Dolinka

Mateřská škola Dolinka, která je od 1.9. 2005 součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, se nachází v klidném prostředí staré zástavby Komořan, v dobré docházkové vzdálenosti MHD, mimo hlavní silnici. Bezprostředně sousedí s lesem a dětským hřištěm, k budově školky patří i prostorná zahrada. Les a velká zahrada s členitým terénem skýtá dětem možnost k pohybovým aktivitám a získávání poznatků o živé a neživé přírodě.

Budova MŠ i zahrada prošly v minulých letech rekonstrukcí, průběžně vybavujeme třídy: obnovujeme nábytek a rozšiřujeme nabídku hraček a didaktických her. V současné době má školka čtyři třídy ve dvou podlažích a hospodářskou budovu, v níž se nachází školní kuchyně, prádelna, kancelář hospodářky školní kuchyně a kancelář vedoucí učitelky. Součástí každé třídy je učebna, tělocvična slouží i jako odpočívárna, herna, WC, umývárna, kuchyňka a šatna s obouvárnou. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí, vzájemná blízkost tříd umožňuje navštěvování se dětí, případně mohou společně trávit dobu určenou ke spontánním hrám a řízené činnosti.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ

Motto: "My sami jsme součástí přírody."

snažíme se o vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu

hlavním prostředkem výchovy a vzdělání je spontánní hra a prožitkové učení

v MŠ se snažíme doplnit rodinnou výchovu a pro kladné ovlivnění osobnosti dítěte, vycházíme z jeho individuálních potřeb, zájmů a možností

učíme děti kladnému vztahu k přírodě a k prostředí, v němž žijeme

Informace pro školní rok 2016/2017:

  • Mateřská škola je otevřená od 6.30 do 17.00 hodin.

  • Příchod dětí do mateřské školy: 6.30 - 8.15 hodin.

  • Odchod dětí po odpoledním odpočinku: 14.45 - 17.00 hodin.

  • V tomto  školním roce  budou otevřena čtyři oddělení, 2 třídy pro děti 3-4 roky, třída pro starší děti a třída pro předškoláčky, kteří se připravují na přestup do 1. třídy základní školy.  Do jaké třídy dítě patří, se dozvíte na dveřích mateřské školy.

  • Platby v mateřské škole: školné: 630 Kč/měsíc, předškoláci, tj.děti, kterým bude do 31. 8. 2017 6 let, školné neplatí. Na základě zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon, se vzdělávání v posledním ročníku MŠ poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Toto nařízení je platné od 1. 1. 2012 a znamená, že děti s odkladem školní docházky platí školné.

  • Z kulturního fondu, do kterého se přispívá ročně 500 Kč, se hradí divadélka, dárečky a odměny pro děti.

  • Stravné v mateřské škole: Celodenní stravné pro děti do 6 let činí 31 Kč, pro děti starší  (s odkladem školní docházky) 34 Kč. 

  • Kroužky: naše mateřská škola nabízí např. plavání pro děti od 4 let, docházku do knihovny, výlety - jarní a podzimní mimoškolní akce a divadélka. Další nabídka kroužků bude doplněna do poloviny zaří. Plavání začíná už v měsíci září, ostatní kroužky od října.