Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Informace pro rodiče nově přijatých dětí.docx

Výsledky přijímacího řízení do MŠ  pro šk.rok 2020/2021

Seznam přijatých

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021 - změna 20.4.2020

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
využijte Elektronického předzápisu. 
Na webu www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-kdolum
Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:
- tisk vyplněné žádosti
- tisk čestného prohlášení k očkování
- pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
- pořízení kopie rodného listu dítěte

Místo kroku 2 a 3 (čestné prohlášení a ofocený očkovací průkaz),si zde stáhněte formulář o očkování a nechte jej potvrdit u svého dětského lékaře. Lékaři zavolejte a domluvte se na způsobu předání.  Většinou mají schránku, do které formulář vložíte i s penězi a oni Vám potvrzení o očkování  v dalších dnech vydají. Děkujeme.  

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z
následujících způsobů:
- do datové schránky školy - uqcmd84
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!) msdolinka@zskdolum.cz
- poštou
- v zalepené obálce s označením ZÁPIS vhozením do poštovní schránky na plotě mateřské školy - Palmetová 2159/3, Praha 4 - Komořany

Předzápis bude spuštěn od 10.4.2020 do 11.5.2020