Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

AKTUALITY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Milí rodiče!

V přiloženém souboru najdete informace k provozu školky. V případě jakýchkoli nejasností volejte na 724 724 330. Ráda Vám dotazy zodpovím.

Katka Stárková - ved.učitelka MŠ

Informace pro rodiče nově přijatých dětí.docx

PRAKTICKÉ INFORMACE O INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍCH U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

 příloha

Dodatek k rozhodnutí ŘŠ - Částečné obnovení provozu MŠ Dolinka

Dodatek

Oznámení rodičům

Rozhodnutí ŘŠ o částečném obnovení provozu mateřské školy

Rozhodnutí ŘŠ

Dotazník k vyplnění

Dětské skupiny (jesle) - volná místa

V dětských skupinách MČ Prahy 12 je několik volných míst pro děti do tří let. Pokud víte o rodičích, které jsou v tíživé situaci a potřebují se postarat o děti do tří let, kontaktujte je prosím. Rodiče se pak mohou obracet přímo na vedoucí sestru Martinu Kotkovou - tel : 241761180. Rodiče budou hradit pouze stravné.

 Za těchto podmínek:

-          potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti

-          potvrzení o proočkování

-          rodič/odpovědná osoba min. roušku při předávání

-          pro děti max. do 4 let

-          rodičům mimo ty vybrané profese dle informace MŠMT – tedy přednostně samoživitélé, kteří nemohou zůstat doma

-          maximálně 20 dětí – 10 a 10 (každá ze skupin)

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

Rozhodnutím ředitelky školy ze dne 16.3. se na doporučení zřizovatele, tj. Úřadu MČ Praha 12, od úterý 17.3. do odvolání přerušuje provoz MŠ Dolinka, Palmetová 3.
Prosíme všechny zákonné zástupce našich dětí, aby nadále sledovali aktuální informace a stránky školy.
Běla Outratová, ředitelka školy a Kateřina Stárková, vedoucí učitelka MŠ

Rodiče mají z důvodu přerušení provozu mš nárok na vystavení potvrzení na ošetřovné. Potvrzení vydává ved.učitelka elektronicky. Žádosti posílejte na msdolinka@zskdolum.cz, příp.volejte na tel.: 724724330, formulář ČSSZ máme k dispozici.

V případě, že se ocitnete v tíživé životní situaci, máte možnost ji řešit ve spolupráci s městskou částí Praha 12. Kontaktujte pana Mejsnara, vedoucího oboru sociálních věcí, e-mail: mejsnar.lukas@praha12.cz, tel.: 606 063 106, nebo Jiřího Brůžka, radního městské části Praha 12, e-mail: bruzek.jiri@preha12.cz, 602 406 504.

V případě potřeby se obracejte na vedoucí učitelku MŠ Dolinka Kateřinu Stárkovou - telefonicky: 724 724 330 nebo e-mailem: starkova@zskdolum.cz.

VÝZVA RODIČŮM - MČ Praha 12

Text výzvy pana starosty Adamce a pana radního Prachala zde

Informace MČ Praha 12 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V MŠ Hasova se u jednoho dítěte objevil koronavirus. Všichni, kdo s dítětem přišli do kontaktu, jsou v karanténě. Rada v sobotu na svém mimořádném jednání souhlasila s uzavřením budov školek spadajících pod ZŠ a MŠ Angel.

Vyzýváme rodiče, aby své děti nechávali doma. Snahou je zajistit provoz alespoň pro rodiče dětí, kteří pracují v klíčových odvětvích a rodiče samoživitele. Proto ostatní mateřské školy zůstávají prozatím otevřené. Rada městské části opět zasedne nejpozději v pondělí 16. března 2020, aby zhodnotila nové informace a rozhodla o dalším postupu.

DOPLNĚNÍ: naše snaha vyjít vstříc rodičům zajišťujících kritickou infrastrukturu státu je v souladu s platnou výzvou Krizového štábu hl.m. Prahy: https://bezpecnost.praha.eu/…/aktualita-a-planovane-akce_13… Tedy nejde o ekonomiku, ale o zdraví nás všech.

Vážení rodiče,

naše mateřská škola je zatím v provozu, ale doporučujeme všem rodičům, aby zvážili nutnost docházky dětí do MŠ.

V MŠ bude do odvolání omezený provoz, z provozních důvodů bude v provozu nadále pouze třída Sluníček.

Děti, které nepřijdou, budou automaticky omluveny.

Prozatím do Velikonoc rušíme veškeré akce spojené s výjezdem nebo kontaktem dětí s dospělou veřejností i všechny kroužky včetně plavání.

Pokud Vaše dítě vykazuje známky akutního onemocnění, zajistíme jeho oddělení od ostatních dětí a neprodleně Vás budeme kontaktovat, případně krajskou hygienickou stanici nebo lékařskou pohotovostní službu.

Důrazně Vás žádám, abyste děti, které vykazují jakoukoliv známku počínající nemoci (rýma, kašel, teplota, nevolnost nebo střevní problémy) nechali dostatečně dlouhou dobu doma.

Děkuji všem za spolupráci.

Katka Stárková - vedoucí učitelka MŠ Dolinka

Uzavření škol

Na základě dnešního vyjádření premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se od středy 11. 3. 2020 na dobu neurčitou uzavírají základní a střední školy.
Mateřské školy budou nadále otevřené, dáváme ke zvážení rodičům, zda se rozhodnou děti ponechat doma - text MČP12.

Jarní prázdniny - nahlášení docházky

Prosíme rodiče do pátku 7.2. o nahlášení docházky na 17.-21.2. (jarní prázdniny), aby kuchyň mohla naplánovat nákup potravin.

 Děkujeme.

Provoz mateřských škol v měsících červenec a srpen 2020 - změna přihlašování

Jako každoročně, tak i v letošním roce, je na území MČ Praha 12 zajištěn letní provoz mateřských škol po celé období letních prázdnin. Letos však nastává změna při přihlašování dětí do náhradních mateřských škol v období letních prázdnin.

Rodiče, kteří plánují umístit své dítě během měsíce července a srpna 2020 do náhradní mateřské školy, budou oznamovat konkrétní termín ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do 14. února 2020 formou písemné žádosti o umístění dítěte do náhradního provozu, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole. Jejich žádost bude zaregistrována a konkrétní mateřská škola na území MČ Prahy 12, do které budou moci své dítě přihlásit na zvolený termín, jim bude oznámena až před vlastním zápisem.

Zápis do mateřských škol s prázdninovým provozem proběhne 26. a 27. 5.2020 od 13 do 17 hodin již v konkrétní mateřské škole, která bude mít v rodiči zvoleném termínu provoz, rodiče současně uhradí jako každým rokem související poplatky - školné. Děti, jejichž rodiče podají žádost o umístění do náhradního prázdninového provozu po 14.2.2020, budou vedeny jako náhradníci a rodiče budou kontaktováni pouze v případě uvolnění místa.

Termíny, v kterých bude realizován letní provoz: 1. 7. - 10. 7.; 13. 7. -24. 7.; 27. 7. -7. 8.; 10. 8. -21. 8.    V ostatních dnech bude v mateřských školách běžný provoz.

Důvodem, proč musí nově rodiče do 14. 2. 2020 oznamovat, zda přihlásí své dítě do náhradního prázdninového provozu, je potřeba včasného naplánování dostatečné kapacity mateřských škol pro náhradní prázdninový provoz. Cílem je zajistit pro všechny dostatek míst v letním provozu a zjednodušit přípravu na zápisy. Prosíme rodiče dětí, aby využívali letní provoz pouze v nutných případech.

(OŠK)

Stávka 6.11. - MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE TENTO DEN FUNGOVAT V BĚŽNÉM PROVOZU!

Nový školní rok v MŠ

Od pondělí 26.8. jsou na vstupních dveřích jednotlivých tříd vyvěšeny seznamy dětí. Podívat se na ně je možné vždy v provozní době školky, tj. 6:30 - 17:00 hodin.

NÁSTUP NOVÝCH DĚTÍ

Nově přijaté děti nastupují do MŠ v pondělí 2.9.2019. Příchod prosíme nejpozději do 8:15 hodin. Pokud z jakéhokoliv důvodu nenastopí vaše dítě do školky již od 2.9., dejte nám o tom, prosím, zprávu. Každě dítě má přidělenou svou značku, jakou, to zjistíte při nástupu v obouvárně vaší třídy. Do botníčku dítěti na značku uložte botky a v šatničce pak do poličky příslušné značky ostatní jeho věci. 

ADAPTACE A SOCIALIZACE

-        je možné využít postupné adaptace po domluvě s učitelkami na třídách;  s dítětem je možné první dny zůstat ve třídě déle a pohrát si s ním (maximálně však do cca 9:00, což je doba dopolední svačinky - při jídle mohou být z hygienických důvodů ve třídě přítomni pouze zaměstnanci); je možné si dítě vyzvednout ze škoky i dříve než v poledne, rozhodně však doporučujeme nechávat alespoň první týden či dva dítě ve školce pouze na dopoledne; vše je jen na domluvě s paní učitelkou na třídě a vašich možnostech :-)

-        preferujeme krátké rozloučení; loučení neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, děti se zbytečně stresují

-        dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte, pozitivně ho motivujte.

-        hračky z domova pro větší pocit jistoty a bezpečí jsou možné (NE! Hračky typu zbraně), ale nebereme odpovědnost za ztráty ani za rozbití těchto hraček. Je nepřípustné, aby si děti nosily drobné předměty, které se dají vdechnout nebo pochutiny různého druhu. Berte zřetel na to, že děti jsou schopné v tak útlém věku cokoliv ocucávat a hrozí nebezpečí nemoci a úrazu.

-          počítejte s prvními konflikty dítěte s ostatními dětmi - 3lété děti se ještě neumí domluvit o způsobu hry, půjčení hračky atd.; vše řešte s učitelkami na třídách

CO S SEBOU DO MŠ

-          dostatek oblečení na převlečení (i ponožky a spodní prádlo), vhodné oblečení na pobyt venku, oblečení do třídy, ideálně i pláštěnku a holiny

-          přezůvky - praktické, aby dítě nezakoplo a takové, které si dokáže dítě samo obout (NE KROKSY ČI PANTOFLE!!!)

-          pyžamko nebo alespoň tričko na převlečení na odpolední odpočinek, příp. plyšová hračka

-          kartáček a pastu na zuby (není povinné)

-          důrazně doporučujeme vše PODEPSAT!

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat osobně, telefonicky nebo mailem.

Přejeme vám i dětem spokojenost ve školce 

kolektiv MŠ Dolinka