Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

AKTUALITY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jarní prázdniny - nahlášení docházky

Prosíme rodiče do pátku 7.2. o nahlášení docházky na 17.-21.2. (jarní prázdniny), aby kuchyň mohla naplánovat nákup potravin.

 Děkujeme.

Provoz mateřských škol v měsících červenec a srpen 2020 - změna přihlašování

Jako každoročně, tak i v letošním roce, je na území MČ Praha 12 zajištěn letní provoz mateřských škol po celé období letních prázdnin. Letos však nastává změna při přihlašování dětí do náhradních mateřských škol v období letních prázdnin.

Rodiče, kteří plánují umístit své dítě během měsíce července a srpna 2020 do náhradní mateřské školy, budou oznamovat konkrétní termín ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do 14. února 2020 formou písemné žádosti o umístění dítěte do náhradního provozu, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole. Jejich žádost bude zaregistrována a konkrétní mateřská škola na území MČ Prahy 12, do které budou moci své dítě přihlásit na zvolený termín, jim bude oznámena až před vlastním zápisem.

Zápis do mateřských škol s prázdninovým provozem proběhne 26. a 27. 5.2020 od 13 do 17 hodin již v konkrétní mateřské škole, která bude mít v rodiči zvoleném termínu provoz, rodiče současně uhradí jako každým rokem související poplatky - školné. Děti, jejichž rodiče podají žádost o umístění do náhradního prázdninového provozu po 14.2.2020, budou vedeny jako náhradníci a rodiče budou kontaktováni pouze v případě uvolnění místa.

Termíny, v kterých bude realizován letní provoz: 1. 7. - 10. 7.; 13. 7. -24. 7.; 27. 7. -7. 8.; 10. 8. -21. 8.    V ostatních dnech bude v mateřských školách běžný provoz.

Důvodem, proč musí nově rodiče do 14. 2. 2020 oznamovat, zda přihlásí své dítě do náhradního prázdninového provozu, je potřeba včasného naplánování dostatečné kapacity mateřských škol pro náhradní prázdninový provoz. Cílem je zajistit pro všechny dostatek míst v letním provozu a zjednodušit přípravu na zápisy. Prosíme rodiče dětí, aby využívali letní provoz pouze v nutných případech.

(OŠK)

Stávka 6.11. - MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE TENTO DEN FUNGOVAT V BĚŽNÉM PROVOZU!

Nový školní rok v MŠ

Od pondělí 26.8. jsou na vstupních dveřích jednotlivých tříd vyvěšeny seznamy dětí. Podívat se na ně je možné vždy v provozní době školky, tj. 6:30 - 17:00 hodin.

NÁSTUP NOVÝCH DĚTÍ

Nově přijaté děti nastupují do MŠ v pondělí 2.9.2019. Příchod prosíme nejpozději do 8:15 hodin. Pokud z jakéhokoliv důvodu nenastopí vaše dítě do školky již od 2.9., dejte nám o tom, prosím, zprávu. Každě dítě má přidělenou svou značku, jakou, to zjistíte při nástupu v obouvárně vaší třídy. Do botníčku dítěti na značku uložte botky a v šatničce pak do poličky příslušné značky ostatní jeho věci. 

ADAPTACE A SOCIALIZACE

-        je možné využít postupné adaptace po domluvě s učitelkami na třídách;  s dítětem je možné první dny zůstat ve třídě déle a pohrát si s ním (maximálně však do cca 9:00, což je doba dopolední svačinky - při jídle mohou být z hygienických důvodů ve třídě přítomni pouze zaměstnanci); je možné si dítě vyzvednout ze škoky i dříve než v poledne, rozhodně však doporučujeme nechávat alespoň první týden či dva dítě ve školce pouze na dopoledne; vše je jen na domluvě s paní učitelkou na třídě a vašich možnostech :-)

-        preferujeme krátké rozloučení; loučení neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, děti se zbytečně stresují

-        dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte, pozitivně ho motivujte.

-        hračky z domova pro větší pocit jistoty a bezpečí jsou možné (NE! Hračky typu zbraně), ale nebereme odpovědnost za ztráty ani za rozbití těchto hraček. Je nepřípustné, aby si děti nosily drobné předměty, které se dají vdechnout nebo pochutiny různého druhu. Berte zřetel na to, že děti jsou schopné v tak útlém věku cokoliv ocucávat a hrozí nebezpečí nemoci a úrazu.

-          počítejte s prvními konflikty dítěte s ostatními dětmi - 3lété děti se ještě neumí domluvit o způsobu hry, půjčení hračky atd.; vše řešte s učitelkami na třídách

CO S SEBOU DO MŠ

-          dostatek oblečení na převlečení (i ponožky a spodní prádlo), vhodné oblečení na pobyt venku, oblečení do třídy, ideálně i pláštěnku a holiny

-          přezůvky - praktické, aby dítě nezakoplo a takové, které si dokáže dítě samo obout (NE KROKSY ČI PANTOFLE!!!)

-          pyžamko nebo alespoň tričko na převlečení na odpolední odpočinek, příp. plyšová hračka

-          kartáček a pastu na zuby (není povinné)

-          důrazně doporučujeme vše PODEPSAT!

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat osobně, telefonicky nebo mailem.

Přejeme vám i dětem spokojenost ve školce 

kolektiv MŠ Dolinka