Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ ŠKOLY

Speciální pedagožka školy: Mgr. Denisa Horáčková

email: horackova@zskdolum.cz

telefon: +420 778 707 150


Termín konzultace se školní speciální pedagožkou si prosím domluvte předem na uvedené emailové adrese.

  

Činnosti speciálního pedagoga na škole:

depistážní činnosti v hodinách
diagnostické a intervenční činnosti
individuální a skupinová práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
trénink oslabených oblastí u žáků formou her a nápravných cvičení 
vytváření podmínek pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných
metodické a koordinační činnosti předškolní přípravy
speciálně-pedagogické poradenství  pro pedagogy, vyhodnocování navržených opatření
konzultace s rodiči budoucích i stávajících žáků

 

 

Speciální pedagožka školy: Miroslava Šímová

email: simova@zskdolum.cz


Termín konzultace se školní speciální pedagožkou si prosím domluvte předem na uvedené emailové adrese.

Činnosti speciálního pedagoga na škole:

metodická pomoc učitelů při zavádění a realizaci podpůrných opatření 1. stupně (PLPP)
spolupráce při tvorbě IVP
konzultace a spolupráce s rodiči při obavách ze školní neúspěšnosti dětí a při zavádění podpůrných opatření
spolupráce a konzultace s PPP, SPC a dalšími odborníky
intervence

 

Dokumenty ke stažení:

Souhlas s činností sociálního pedagoga a speciálního pedagoga