Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

SPECIÁLNÍ PEDAGOG ŠKOLY

Speciální pedagožka školy: Mgr. Denisa Horáčková, třídní učitelka 2.A

email: horackova@zskdolum.cz

telefon: +420 778 707 150


Termín konzultace se školní speciální pedagožkou si prosím domluvte předem na uvedené emailové adrese.

  

Činnosti speciálního pedagoga na škole:

depistážní činnosti v hodinách
diagnostické a intervenční činnosti
individuální a skupinová práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
trénink oslabených oblastí u žáků formou her a nápravných cvičení „Sovička“
vedení logopedického kroužku „Jazykohrátky“
vytváření podmínek pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných
metodické a koordinační činnosti předškolní přípravy
speciálně-pedagogické poradenství  pro pedagogy, vyhodnocování navržených opatření
konzultace s rodiči budoucích i stávajících žáků

Dokumenty ke stažení:

Souhlas s činností psychologa a speciálního pedagoga