Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Náhradní provoz MŠ

N Á H R A D N Í   P R O V O Z   M Š 

Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu 2023

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 17. 7. 2023 a končí 13. 8. 2023. Od 01. 09.2023 budou v provozu všechny mateřské školy.

Náhradní provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 zajišťuje:

17. 7. - 30. 7. 2023

Mateřská škola Hasova, součást základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12
143 00 Praha 4 – Modřany, Hasova 3094/3

Mateřská škola Urbánkova, součást základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12
143 00 Praha 4 – Modřany, Urbánkova 3374/18

31.7.-13.8.2023

Mateřská škola Oáza v Praze 12
142 00 Praha 4 - Kamýk, Čechtická 758/6

Mateřská škola Jahůdka v Praze 12
143 00 Praha 4 - Modřany, Krouzova 3036/10

Náhradní letní provoz v mateřských školách
Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, viz výše, a to ve dnech:

24. 5. - 25. 5. 2023 od 13 do 17 hodin.

Elektronický předzápis bude možný od 12. 5. 2023 do 23. 5. 2023.

Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy.

Upozornění:
Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť a uhradit zde úplatu za předškolní vzdělávání.
Rodiče jsou povinni dodržovat pravidla provozu stanovená konkrétní mateřskou školou.

leták

leták s komentářem p.Prchala, radního pro školství