Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Náhradní provoz MŠ

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD

Třída Delfíni (levá branka, 1.patro) - Delfínci a Berušky z MŠ Dolinka a dále děti z MŠ Montessori, MŠ Oáza, MŠ Pastelka, MŠ Smolkova a MŠ Srdíčko

Třída Hastrmánci (pravá branka, 1.patro) - Hastrmánci z MŠ Dolinka a dále děti z MŠ Angel, MŠ Jahůdka a MŠ Podsaďáček

Třída Sluníčka (pravá branka, přízemí) - Sluníčka z MŠ Dolinka a dále děti z MŠ Beránek, MŠ Hvězdička, MŠ Pohádka a MŠ Tyršovka

V den nástupu budete platit stravné, které činí 35,-Kč/den (38,-Kč/den u dětí s OŠD).  Připravte si, prosím, přesnou částku.

Děkujeme.

Výsledky přijímacího řízePastelkaní k náhradnímu provozu mš 29.7.-9.8.2019

seznam přijatých

Letní provoz 2019

Náhradní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1.7. 2019 a končí 23.8. 2019. Od 26.8. 2019 budou v provozu všechny mateřské školy.  Seznam školek, které zajišťují prázdninový provoz, naleznete zde.

 Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, si ve své škole vyzvednou kopii Evidenčního listu dítěte a podají žádost  o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole, která v daném období bude otevřena. Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání.

Úplata za předškolní vzdělávání v době náhradního provozu MŠ Dolinka, tj. od 29.7. do 9.8.2019,  je stanovena na 290,- Kč.  Úplata je vybírána pro celé dané období náhradního provozu ve stanovené výši, a to bez ohledu na počet dnů, po které bude dítě k docházce přihlášeno

Úplata za předškolní vzdělávání za dítě, které navštěvuje kmenovou školu v období od 26. do 30.8.2019 je stanovana na 145,- Kč.

Zápis na prázdninový provoz v jednotlivých školkách bude probíhat 29. 5. a 30. 5. 2018 od 13 do 17 hodin.

Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť.