Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Náhradní provoz MŠ

Informace k náhradnímu prázdninovému provozu 13.-24.8.2018

Rozdělení dětí do tříd

Třída Delfíni (levá branka, 1.patro) - děti z MŠ Angel, MŠ Jahůdka, MŠ Oáza a MŠ Pohádka

Třída Berušky (levá branka, přízemí) - děti z MŠ Podsaďáček a MŠ Srdíčko

Třída Hastrmánci (pravá branka, 1.patro) - děti z MŠ Hvězdička,MŠ Tyršovka a MŠ Zvoneček

Třída Sluníčka (pravá branka, přízemí) - děti z MŠ Beránek, MŠ Pastelka a MŠ Smolkova

Ráno první den při nástupu do školky bude paní učitelka ve třídě vybírat stravné, které je 35,- Kč/den (38,- Kč/den u dětí s odkladem). Prosíme, připravte si k placení drobné.

Děkujeme.

Letní provoz 2018

Náhradní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 2.7. 2018 a končí 24.8. 2018. Od 27.8. 2018 budou v provozu všechny mateřské školy.  Seznam školek, které zajišťují prázdninový provoz, naleznete zde.

 Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, si ve své škole vyzvednou kopii Evidenčního listu dítěte a podají žádost  o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole, která v daném období bude otevřena. Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání.

Úplata za předškolní vzdělávání v době náhradního provozu MŠ Dolinka, tj. od 13. do 24.8.2018,  je stanovena na 275,- Kč.  Úplata je vybírána pro celé dané období náhradního provozu ve stanovené výši, a to bez ohledu na počet dnů, po které bude dítě k docházce přihlášeno

Úplata za předškolní vzdělávání za dítě, které navštěvuje kmenovou školu v období od 27. do 31.8.2018 je stanovana na 140,- Kč.

Zápis na prázdninový provoz v jednotlivých školkách bude probíhat 29. 5. a 30. 5. 2018 od 13 do 17 hodin.

Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť.