Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

KROUŽKY A DOUČOVÁNÍ

Nabídka doučování 

Nabídka MČ Praha 12

  

Univerzita Karlova ve spolupráci s MČ Praha 12, odborem školství, kultury a vzdělávání, zajistila pro žáky ohrožené školním neúspěchem doučování v místě bydliště žáka. Doučují studenti PedF UK, pod supervizí PhDr. Lenky Felcmanové, Ph.D., z katedry speciální pedagogiky PedF UK. Doučování je zařazeno do projektu Podpora integrace cizinců MČ Praha 12- rok 2019, financovaného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12.

  

Přihláška bude zaevidována a v případě, že bude nalezen student, který odpovídá potřebám dítěte, budete kontaktováni a bude vám předložena k podpisu smlouva. Účast žáka na doučování je po přihlášení a podepsání smlouvy povinná. Omluvu při onemocnění žáka je nutné doručit OŠK (pagac.zdenek@praha12.cz, tel: 224 028 308) nejpozději do 8 hodin v den, kdy doučování probíhá.

  

Vyplněním přihlášky dává zákonný zástupce výslovný souhlas se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce pro organizaci doučování a pro dokladování doučování pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a OŠK, MČ Praha 12. Souhlas je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím OŠK MČ Praha 12, oddělení pedagogicko-organizační, pagac.zdenek@praha12.cz, tel: 224 028 308. Osobní a kontaktní údaje budou uchovávány po dobu aktuálního školního roku.

  

Doučování bude probíhat v místě bydliště dítěte (jiné místo možné ve výjimečných případech po domluvě). Po dobu doučování jsou za dítě zodpovědní rodiče/zákonní zástupci.

Stále je možné posílat přihlášky, ale upřednostněni budou přihlášení z prvního kola (4.10.2019) a případní žáci z minulého školní roku.

Formulář k přihlášení naleznete na https://1url.cz/@doucovani_p12.

V příloze naleznete přihlášku k vytištění a též QR kód s odkazem na uvedený formulář pro přihlašování, pro načtení QR kódu použijte mobilní telefon.

 NABÍDKA ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ 2019/2020

Nabídka bude postupně zveřejňována během září.
   

KROUŽKY POŘÁDANÉ PŘÍMO NAŠÍ ŠKOLOU


Cestování časem pro mírně pokročilé

Co: dějepisný kroužek pro 1. - 5. třídu

Kde: 1. B na pavilonu

Kdy: pravděpodobně čtvrtek od 14:00 do 15:30

Více informací - zde


Keramika

Kdy: úterý 14:00-14:45 1. - 2. třída a 14:50-15:35 3.-5. třída

Cena: kroužek bude dotovaný, přesná cena bude upřesněna

přihlášky: posílejte elektronicky na novakova@zskdolum.cz do hlavičky napište keramika


Sportuj po škole za školou

Kdy: úterý 13:00-15:00 a pátek 14:00-15:30

Kde: venku v okolí školy, případně ve školní tělocvičně

Pro koho: děti z naší družiny

Více informací - zde


EXTERNÍ KROUŽKY NA PŮDĚ NAŠÍ ŠKOLY


Florbalový kroužek ZŠ K Dolům

Kde: tělocvična ZŠ K Dolům

Kdy: čtvrtek 15:00 - 16:00

Pro koho: Kluci a holky od 1. do 5. třídy 

Cena: 950 Kč na pololetí 

začátek: 3. 10. 2019

více informací - zde


Aj After School

Kde: přímo v ZŠ K Dolům (přesné místo bude upřesněno)

Kdy: středa 14:00 - 16:00

Oč přesně jde: Angličtina se Speak&Do přirozeně a hravě. Odpolední výuka angličtiny, program After school, je vedena týmově, vždy RODILÝM MLUVČÍM a českým lektorem. Osvojování angličtiny probíhá tzv. „ponořením se“ do cizího jazyka, tedy nenásilnou formou, bez drilu. Metodika Speak&Do je založena na pro děti přirozených, zážitkových aktivitách, vycházíme z Montessori pedagogiky a Hejného matematiky. Děti si v angličtině zazpívají, zahrají různé hry, něco vyrobí, případně si vyzkouší vědecký pokus nebo připraví zajímavý studený pokrm. Za příznivého počasí pobýváme s dětmi co nejvíce venku. Svou povahou je tento program vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé či bilingvní děti. Více informací, video z programu a přihlášky najdete zde: https://www.speakanddo.cz/sad-programy/sad-afterschool/


Vědecké pokusy I.  - začátečníci

Kdy: úterý 15:00 - 16:00

Více informací - zde


Taneční kroužek

Kdy: středa 15:00 - 16:00

Více informací - zde


Roztleskávačky Eagles

Kde: ZŠ K Dolům

Více informací - zde


Sportovní všestrannost

Kdy: středa 1.-3. třída (6-8 let) 15:00-15:55 a 4.-5. třída (9-11let) 16:00-16:55

Kde: tělocvična ZŠ K Dolům

Více informací - zde


Dívčí fotbal

Kdy: pátek 9-13 let 15:00-15:55 a 6-9 let 16:00-16:55

Kde: tělocvična ZŠ K Dolům

Více informací - zde


Kendó

Kdy: pondělí od 15:00 do 16:00

Kde: tělocvična na pavilonu

Více informací - zde a zde


Gymnastika pro děti

Kdy: úterý 16:00-17:00

Kde: tělocvična naší školy

Více informací - zde