Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Čaj po čtvrté pro rodiče - Akce


ZŠ a MŠ K Dolům - škola demokracie pro všechny 

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001438

KA5 Rozvoj demokratické kultury - rodiče
b) podpůrná skupina pro rodiče

Podpůrná skupina pro rodiče s tématickým názvem “Čaj po čtvrté” probíhá 1x měsíčně pod vedením 2 odborníků demokratické kultury. Cílem čajovny je otevřít pomyslné dveře školy zákonným zástupcům, žákům a přátelům, navodit vzájemné pochopení a nastavit kvalitnější spolupráci mezi školou a komunitou. Zároveň skýtá příležitost nahlédnout pod pokličku školního dění a být spolutvůrci nových projektů a aktivit, o které stojí za to se s ostatními podělit.

Nabízené tématicky zaměřené a vzdělávací programy jsou spoluorganizovány za podpory odborných hostů a kromě aktivního se zapojení do vlastních činností, zprostředkovávají i možnost sdílení, prodiskutovávání "žhavých" otázek všedních dnů či jen posezení v příjemném prostředí.


Přihlašování - Škola OnLine
--► Ostatní moduly
--► Zápis na školní akce
--► Přehled akcí
--► Čaj po čtvrté


SETKÁNÍ:

Sdílení zkušeností z koronavirové doby (28.5. 2020, 17:00 - 18:30) 

Rozlučka se školním rokem (25.6.2020, 17:00 - 18:30)

od 09/20 každé pondělí 16:15-17:15

Sdílení dobré praxe (14.9.2020) 

Sdílení dobré praxe (21.9.2020) 

Kurz první pomoci (5.10.2020)

Namlouvání pohádek s Katkou (30.11.2020)

Sněhuláci – vyrábění rodičů s dětmi (14.12.2020)

Den otevřených dveří pro rodiče přestupujících žáků (27.1.2021)

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáků (3.2.2021)

Setkání s vedením školy ohledně nově nastavených pravidel hodnocení a zpětné vazby (10.3.2021)

Setkání s vedením školy ohledně otevírání škol (14.4.2021)

Dveře školy opět dokořán (26.5.2021)

Setkání rodičů budoucích prvňáčků (23.6.21)

Setkání rodičů nových prvňáčků (1.9.2021)

Rodinné focení (11.10.21)

Adventní dílna - vpichované věnce (22.11.21)

Výtvarná dílna čaje po čtvrté (16.12.21)

Den otevřených dveří (31.1.22)

Den otevřených dveří online (3.2.22)

Setkání rodičů s vedením školy (2.3.22)

Jarní velikonoční dílna pro rodiče s dětmi (4.4.2022)

Divadelní dílna (2.5.2022) 

Google Classroom a Škola OnLine pro rodiče ukrajinských žáků (6.5.2022)

Hrátky s angličtinou (9.5.2022)

Výtvarná dílna (16.5.2022)

Pohybová dílna (23.5.2022)

Setkání rodičů budoucích prvňáčků (22.6.22)