Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

28. listopad 2023

Pomoc Pražanům ZŠ

Vážení rodiče, 

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením  řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti na školní rok 2023/2024.

Podmínkou čerpání podpory je trvalý pobyt žadatele na území hl. m. Prahy. Prosím, sledujte průběžně tuto stránku a informace na webu hl. m. Prahy na adrese: Pomoc Pražanům (praha.eu)

Pro více informací kontaktujte: Bc. Alenu Rybovou, DiS. (rybova@zskdolum.cz)

xxx

Škola již obdržela finanční prostředky na FOND SOLIDARITY, ze kterého je možné čerpat příspěvek ve výši 1 500,- Kč na školní akce – lyžařský pobyt, školy v přírodě apod.
V případě žádosti o příspěvek z Fondu Solidarity je nezbytné obratem vyplnit žádost (
ke stažení ZDE), do kolonky „zdůvodnění“ napsat: Žádám z důvodů zmírnění dopadu inflace na naši domácnost, především vzhledem k navýšení ceny školní akce.

Po schválení ŘŠ bude tato částka použita na uhrazení zálohy, o čemž budete obratem informováni.

Záloha na lyžařský pobyt je splatná do 11.12.2023 prosíme, abyste žádosti na tuto školní akci poslali nejpozději do 9.12.2023, aby mohla být do termínu schválena.

Odevzdání je možné každý všední den od 8:30 do 12:30 na recepci školy (U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4) u paní Lenky Kaprálové, kde obdržíte i potvrzení o převzetí včetně identifikačního čísla žádosti.

xxx

ŽÁDOST O PROMINUTÍ STRAVNÉHO JE NUTNÉ PODÁVAT U ŠKOLY, VE KTERÉ SE DÍTĚ/ŽÁK STRAVUJE.

Žák ZŠ K Dolům u ZŠ TGM - přihlášky je nutné do TGM doručit do 22.9.2023 do 8:00 hodin 

xxx

Dokumenty a formuláře ke stažení:

  • Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023/2024 – ke stažení ZDE

  • Schéma postupu/procesu žádostí – ke stažení ZDE

  • Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023/2024 – ke stažení ZDE

  • Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023/2024 – ke stažení ZDE

zpět na výpis aktualit