Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

O ZÁKLADNÍ ŠKOLE


Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK, je školou rodinného typu zajišťující individuální přístup ke každému. Naším hlavním a nejdůležitějším cílem je zdravé, bezpečné školní prostředí pro všechny, kdo k nám do školy vstupují. V dětech pěstujeme lásku a úctu k přírodě, zaměřujeme se na etickou a mravní výchovu a prevenci rizikového chování. Žákům nabízíme smysluplné využití volného času formou kroužků, školních i mimoškolních aktivit a projektových dnů, do kterých zapojujeme rodiče i širší veřejnost. Více o škole naleznete zde.

 

Prezentaci o naší škole si můžete prohlédnou - zde

 

Škola ve 20ti bodech

školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY
mateřská škola Dolinka - školní vzdělávací program JE NÁM KRÁSNĚ NA SVĚTĚ
fakultní škola přírodovědecké fakulty
školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence, speciální pedagog)
motivovaný a stále se vzdělávající pedagogický sbor
zdravé, bezpečné školní prostředí
rodinná atmosféra, nižší počet žáků ve třídách
individuální přístup ke každému
asistenti pedagoga ve všech třídách
využívání moderních technologií
odborné učebny (PC, fyzika, chemie, biologie), interaktivní tabule
projektové vyučování
účast v soutěžích a olympiádách
adaptační pobyty a školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz
školní družina a školní klub
nabídka kroužků a mimoškolních aktivit
předškolní příprava Škola nanečisto
projekty: Zdravé zoubky, Ovoce do škol a Mléko do škol, OPVVV, OPPPR, AIESEC - EDISON,... 
certifikát Rodiče vítáni a Škola přátelská k dětem s alergií a astmatem
celá škola je bezbariérová

Tělocvična  a učebny - pronájem

Menší tělocvična na pavilonu školy je k dispozici žákům převážně 1. Stupně. Odpoledne se zde koná řada kroužků. Probíhají zde tréninky judistů, děti navštěvují cviční na míčích as míči, hraje se zde floorball.

Velká tělocvična, která je situována v suterénu bytového domu a je s hlavní budovou škola propojena chodbou, skýtá komfortní zázemí (včetně sprch a šaten) pro prakticky jakékoli sporty. Bonusem je vynikající akustika sálu, kde je možné rovněž organizovat koncerty. Malou tělocvičnu na pavilonu i velkou tělocvičnu na hlavní budově je možné si v době mimo vyučování pronajmout - cena za 1 hod. se pohybuje mezi 100 – 450,-  Kč dle individuální dohody.

Třídy i odborné učebny je možné též pronajmout, a to i včetně techniky. Zde je vždy nutná individuální dohoda na danou akci a termín.

 Pro bližší informace se obraťte na hospodářku školy.