Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Náhradní provoz MŠ

Provoz mateřských škol v MČ Praha 12 v měsících červenci a srpnu 2021

Jako každoročně, tak i v letošním roce, je na území MČ Praha 12 zajištěn letní provoz mateřských škol po celé období letních prázdnin.

Rodiče, kteří plánují umístit své dítě během měsíce července a srpna 2021 do náhradní mateřské školy, budou oznamovat konkrétní termín ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do 15. února 2021 formou písemné žádosti o umístění dítěte do náhradního provozu (ke stažení ZDE). Jejich žádost bude zaregistrována a konkrétní mateřská škola na území MČ Prahy 12, do které budou moci své dítě přihlásit na zvolený termín, jim bude oznámena až před vlastním zápisem.

Zápis do mateřských škol s prázdninovým provozem proběhne 26. a 27. 5.2021 od 13 do 17 hodin již v konkrétní mateřské škole, která bude mít v rodiči zvoleném termínu provoz, rodiče současně uhradí jako každým rokem související poplatky – školné, příp.stravné. Děti, jejichž rodiče podají žádost o umístění do náhradního prázdninového provozu po 5.2.2021, budou vedeny jako náhradníci a rodiče budou kontaktováni pouze v případě uvolnění místa.

Důvodem, proč musí rodiče do 5. 2. 2021 oznamovat, zda přihlásí své dítě do náhradního prázdninové provozu, je potřeba včasného naplánování dostatečné kapacity mateřských škol pro náhradní prázdninový provoz.

Prosíme rodiče dětí, aby využívali letní provoz pouze v nutných případech. Pro dítě je nejvhodnější, aby prázdniny byly opravdu prázdninami a trávilo je se svými blízkými.

Leták k prázdninovému provozu 2020/2021