Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

Akce školy

Školní rok 2017/2018

 Projekt Modřanská charta

Modřanská charta je název společného projektu sedmi modřanských základních škol zaměřeného na práva dětí a jejich (ne)dodržování v různých částech světa. Při zpracování tématu vycházíme z Úmluvy OSN o právech dítěte a zabýváme  se různými činnostmi a tématy z dokumentu vyplývajícími tak, aby byly srozumitelné těm, kterých se týkají především - dětem.

  

Domníváme se, že pohled na dětská práva i povinnosti v různých zemích (přístup ke vzdělání, dětská práce, rodinný život, právo na volný čas, bohatství a chudoba) na základě sdílení vlastních zkušeností dětí povede ke vzájemnému obohacení a lepšímu porozumění mezi žáky a přispěje tak k procesu inkluze v našich školních třídách.  Ke spolupráci na projektu zveme i rodiče a další zájemce.

  

Jednotlivé aktivity, které probíhají na zapojených školách v průběhu září a října, vyvrcholí  rámci projektového týdne 6. - 10. 11. 2017. Přijďte se podívat 8. 11. na ZŠ ANGEL, ZŠ Na Beránku, ZŠ profesora Švejcara A ZŠ Zárubova, 9. 11. na ZŠ Rakovského, ZŠ K Dolům či 10. 11. na ZŠ T. G. Masaryka.

  

Závěrečná konference k projektu se pak uskuteční 6. 12. v prostorách ZŠ ANGEL.

  

Tato akce probíhá v rámci projektu “Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 - rok 2017” podpořeného Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotačního programu Integrace cizinců 2017.

Fotografie

 

 

 

Festival ZE MĚ MY

Naše škola se v tomto školním roce již počtvrté zapojila do festivalu Ze mě my, jehož vůdčí myšlenkou je „Umění a pohyb spojují“, jsou srozumitelné lidem různých národností a etnik. Projektový den se uskutečnil 31. 10. 2017.  Po celé škole probíhaly během dne  nejrůznější výtvarné, sportovní i dramatické dílny, kde si děti mohly vyzkoušet řadu aktivit a vyrobit spoustu zajímavých věcí. Zároveň získaly hravou formou řadu vědomostí o cizích národech a kulturách.

 

Více informací k letošnímu ročníku zde.

Fotografie

 

 

  

 

 


 

Školní rok 2016/2017

Proužkový den

     


Návštěva studentů - budoucích učitelů z Holandska.

     


Vánoční jarmark

Také letos proběhl ve škole vánoční jarmark. Všichni žáci se na něj dlouho připravovali, vyráběli dárky  pro spolužáky, rodiče a ostatní návštěvníky. Se získanými penězi si každá třída naloží podle svého rozhodnutí.

Jarmark zahájila paní ředitelka uvítáním všech přítomných hostů včetně místostarosty pana Boublíka. Zazněly také koledy v podání žáků 1.stupně.

       

Fotografie


Vánoční besídka ŠD a prvního stupně

8. 12. proběhla vánoční besídka pořádaná ve spolupráci školní družiny a I. stupně pro rodiče a přátele školy.

  

Fotografie.


Utkání ve florbale - 2. místo

Žáci naší školy dnes (7. 12.) statečně na nájezdy vybojovali 2. místo ve florbalovém klání základních škol.
Krom drobných cen, diplomů a poháru, získali také možnost zahrát si zápas v poločase utkání superligy Bohemians vs Brno v patek 16.12.

  

Fotografie


Čteme pro kuře

Dne 6. 12. se vybraní žáci naší školy zúčastnili benefiční akce Čteme pro kuře. Četli jsme knihu Sáry Saudkové "Půlnoční pohádky". Trochu nás při čtení obtěžovala zima, ale příběh knihy něti zaujal natoli, že hodina a půl utekly jako voda.

  

Fotografie


Mikuláš

5. 12. navštívil naši školu Mikuláš se svými společníky čerty a anděly. Žáci 8. a 9. třídy se své role zhostili se ctí a laskavostí, takže si nadílku užili i naši nejmenší žácci.

  

Fotografie.


Rodinná výtvarná dílna

V pondělí 28.11. od 15h proběhla v prostorách školy keramická dílna pro děti mladšího stupně a jejich rodiče. Vítáni byli i sourozenci a další rodinní příslušníci. Přihlásilo se na dvacet rodin, které se přišly společně připravit na Vánoce. 

Po otevření se dílna rychle naplnila natěšenými dětmi s doprovodem. Všichni  se pod vedením paní architektky Hedviky Novákové s nadšením pustili do výroby vánočního svícnu, odvážnější a rychlejší stihli i pár zvonečků. Poslední rodiny odcházely před 17h a všichni účastníci, nejen děti, se teď těší, až se jejich výrobky vrátí vypálené z pece a stanou se součástí rodinné výzdoby.

  

Fotografie


ZE MĚ MY

Naše škola se ve školním roce 2016/2017 již podruhé zapojila do festivalu Ze mě my, jehož vůdčí myšlenkou je „Umění spojuje“, je srozumitelné lidem různých národností a etnik. Projektový den se uskutečnil 16. 11. 2016. Po celé škole  během dne  fungovaly nejrůznější výtvarné i dramatické dílny, kde si děti mohly vyzkoušet řadu aktivit a vyrobit spoustu zajímavých věcí. Zároveň získali hravou formou řadu vědomostí o cizích národech a kulturách. Více informací o jednotlivých dílnách naleznete zde.

     


Ekoprogram - lovci

11. 11. byl ve škole pro děti připraven ekologický vzdělávací program zaměřený na různé strategie lovu a obrany vybraných zástupců zvířecí říše. Výklad byl doplněn obrázky, videi i ukázkou živých zvířat. 

   

Fotogalerie.


Exkurze do zoo koutku v Malé Chuchli

9. 11. navštívily děti ze třídy 4.A. a 4.B ZOO koutek v Malé Chuchli. Lesy hl. města Prahy zde pořádají vzdělávací akce (nejen) pro žáky pražských škol. Lesníci si pro naše děti tentokrát nachystali komentovanou prohlídku, během které se děti nadšeně zapojily i do krmení vybraných druhů živočichů. Nachystány pro ně byly také aktivity, díky nimž si naši čtvrťáci a čtvrťačky ověřili nové znalosti, jež tu získali.

   

Fotografie


Projektové dílny - recyklace

Na prvním stupni proběhly v průběhu měsíce října a na začátku listopadu projektové dílny na téma recyklace. 

   


Výlet do Mirakula

27. 10. vyrazili žáci 2. - 5. tříd do zábavního parku Mirakulum. Užili si spoustu zábavných i naučných atkrací. Výlet se jim moc líbil.

   

   

Fotografie


Školní rok 2015/2016

Pietní aktu u pomínku padlých

Zúčastnili jsme se spolu s delegací MČ Prahy 12, kterou vedla starostka městské části Praha 12 PhDr. Daniela Rázková oslav květnových dnů u pomníku padlých. Pietního aktu se zúčastnil také senátor Parlamentu České republiky PhDr. Tomáš Grulich a člen Zastupitelstva hlavního města Prahy Mgr. Petr Prchal, dále zástupci Armády České republiky, delegace Jednoty Československé obce legionářské Praha 4, zástupci Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha v Modřanech a Náboženské obce Církve československé husitské v Praze 4. Poklonit se památce padlých přišli rovněž zástupci Skautského oddílu, Sokolské župy Pražské a Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 4.

  


Návštěva studentů z Holandska

Navštívili nás opět studenti z Holandska. Pro jednotlivé ročníky si připravili zajímavé soutěže a úkoly, které probíhaly v angličtině. Nabídli nám také návštěvu u nich ve škole.

  


Festival Jeden svět

V pátek 11. 3. 2016 navštívili žáci třídy 3. A kino Atlas a v rámci festivalu Jeden svět shlédli tři dokumentární filmy. Po návštěvě kina byli všichni pozváni panem Phan Anh, tatínkem jednoho z žáků, do jejich rodinného bistra, které je nedaleko kina Atlas. Bylo to nečekané a velmi milé. Všichni si mohli objednat, co chtěli a pití k tomu. Panu Phan Anh tímto ještě jednou děkujeme.

  


Výroba mandal - 5. A

V rámci akce „Měsíc luštěnin“ tvořili žáci 5. A mandaly z luštěnin a jiných přírodních materiálů.

  

Fotografie


Hudební program Repertoáry

21. 4. byl pro žáky prvního stupně na našem pavilonu připraven hudební program Repertoáry. Dětem se velmi líbil.

  

Fotografie


Divadlo - Poprask na laguně

V rámci literatury navštívili žáci 7. třídy divadelní představení Poprask na laguně. Divadlo se všem moc líbilo.

Fotografie


Šerm

31. března za námi přijeli rytíři s ukázkou šermu a připomenutím dávné historie. Díky těmto pánům se žáci naší základní školy mohli dovědět o tom, jak se rytíři v té době oblékali. Byly zde ukázky z dob Karla IV., z dob renesance i z obléhání Prahy švédskými vojsky. Na chvíli se účinkujícími stali i někteří žáci, pro které to byl moc hezký zážitek. Celé představení bylo velmi poučné a zábavné.

autor článku - Jaroslav Klimeš -8.A

  

Fotografie


Vodní škola

Vodní škola je projekt, který je zaměřen na šetření vodou. Do tohoto projektu se zapojila také 8. A. Obdrželi jsme peníze, za které jsme měli koupit něco, čím se voda ušetří. Každý žák z 8. A napsal svůj návrh a ostatní třídy pomocí ankety vybíraly. Většina tříd si zvolila "fotobuňky"na vodovodní kohoutky. V úterý jsme je s panem učitelem montovali. Nyní naše škola ušetří více než 50% vody.

autorka článku - Tereza Černá 8.A

  

Fotografie


Závěr projektu Vodní škola

 Zástupci sdružení Koniklec nám předali ocenění za úspěšné splnění projektu.


Výchova ke zdraví

V rámci výuky si žáci 6. ročníku měli připravit různé hry, které lze realizovat v přírodě:
- posilování – přetah lanem
- hod granátem, hod talířem
- zručnost – cvičení s kuželem, chůze na chůdách

  

Fotografie


Plavání 3. A a 3. B

Od 2 pololetí chodí třeťáci na plavecký výcvik do Podolí. Někteří udělali velký pokrok a už se snaží plavat bez pomoci destiček.

  

Fotografie


Tajemná Afrika

4. 3. byl pro žáky prvního stupně na pavilonu školy připraven naučně zábavný pořad Tajemná Afrika. Děti se tak hravou formou seznámily s nejdůležitějšími fakty z historie i zeměpisu "Černého kontinentu".

  

Fotografie


Národní zemědělské muzeum

31. 3. jsme s žáky naší 1. A a 1. B navštívili Národní zemědělské muzeum na Letné. Prohlédli jsme si výstavu železničních modelářů z Prahy, kteří nám rovněž ukázali, co všechno jejich vláčky umí a co všechno taková stavba malé železnice obnáší. Dále jsme navštívili výstavu velikonočních kraslic, rybářství a historické zemědělské techniky. Všechno se nám to moc líbilo.

         

Fotografie


Proč má Jágr na svém dresu číslo 68?

23. 3. 2016

Pro žáky 7., 8. a 9. ročníku byl ve škole připraven program týkající se novodobých dějin a zejména roku 1968.  Žákům byl představen vývoj našich dějin po 2. světové válce, se zvláštním důrazem na rok 1948, politické procesy v 50. letech, Pražské jaro, okupaci vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a Sametovou revoluci. 

       


Návštěva zoo Praha

18. 3. 2016
Žáci našeho 8. a 9. ročníku navštívili ZOO Praha v rámci výuky. Ve skupinách si prohlédli vybrané pavilony a shromáždili potřebné informace, které budou prezentovat v hodinách přírodopisu. Deváťáci se měli soustředit na geologickou stezku.

      


Výprava do nebes

15. 3. 2016
Výprava do nebes,
tak zněl název soutěže, které se zúčastnili žáci 2.stupně.
První kolo proběhlo na Cholupickém vrchu, kam jsme přišli nakrmit vhodnými potravinami zvířátka.
Úkolem 2. kola bylo vyrobit ptačí budku. Doufáme, že jsme úkol splnili a postoupíme do dalšího kola.

   

Fotografie


Víčka pro Patrika

Patrik Pittner z Prahy 4 je usměvavý desetiletý chlapec s kombinovaným postižením. Žáci naší školy se společně rozhodli, že mu pomohou se sbírkou na kompenzační pomůcky, které nutně potřebuje ke svému vývoji. Jak na to? Všichni žáci začali sbírat víčka od PET lahví, za která získáme potřebnou finanční částku. Jsme zvědaví, kolik víček vybereme.

   

Fotogalerie


EDISON 2016

Od 7. do 14. února 2016 působili na naší škole zahraniční studenti v rámci projektu EDISON. Stejně jako v loňském roce, i letos za spolupráce s mezinárodní studentskou organizací AIESEC představili v rámci projektové výuky i mimo ni nejen sebe, ale i kultury a země, ze kterých pochází. Opět jsme si užili uvítací ceremoniál a společenský večer s kapelou Basketles i závěrečnou global village.
Více info o programu viz informační brožura.

   

Fotogalerie


Druhý zápis dětí do prvních tříd

Také na 2. kolo zápisu přišli budoucí prvňáčci se svými rodiči. Zápis proběhl v klidu, žádné slzičky. Většina dětí již školní prostředí poznala při své návštěvě v rámci MŠ.

      

   

Fotogalerie


První zápis dětí do prvních tříd

Zápis proběhl tradičně na pavilonu školy. Pro budoucí prvňáky a jejich rodiče bylo připraveno příjemné prostředí, včetně malého občerstvení a drobných dárků.

    

   

Fotogalerie


Den otevřených dveří

7.1. 2016 probíhal na škole Den otevřených dveří. Žáci 9. třídy se velmi dobře zhostili role průvodců. Rodiče, většinou budoucích prvňáčků, přišli v hojném počtu. Prošli si obě školní budovy a podívali se do výuky, kde se  některé děti aktivně zapojily.

    

    

Fotogalerie


Pěvecký sbor Rolnička

6. ledna 2016 navštívil naši školu sbormistr pěveckého sboru Rolnička p. Karel Virgler, představil nám dětský pěvecký sbor Rolnička a nabídl vybraným dětem možnost přijít se do sboru podívat a popřípadě se stát členy tohoto prestižního hudebního tělesa. Více o Rolničce zde.

Fotogalerie


130. výročí školy a vánoční jarmark

Na oslavu i vánoční jarmark se všichni učitelé a žáci pečlivě připravovali. Oslavu zahájila paní ředitelka. Uvítala všechny přítomné rodiče a přátele školy a představila vzácné hosty.  Za MČ Prahy 12. přišel pozdravit žáky Mgr. Boublík, za školskou radu Bc. Žák a za sdružení rodičů Ing. Procházka. Program uváděli moderátoři z řad žáků 8. A a 7. A.  Provedli přítomné 130 lety naší školy nejen slovem, ale i dramatizací "Obrazy z dějin školy." Slovo vystřídalo vystoupení sboru Permoníček, školní družiny a ukázka několika prvků Taekwon-do. Po slavnostní části byl zahájen vánoční jarmark.

          

      

Fotogalerie


Florbal

Žáci 8. a 9. třídy se v rámci soutěže O pohár starosty zúčastnili turnaje ve florbale. S výsledky moc spokojeni nebyli, ale příště to bude určitě lepší.

         

Fotogalerie


Návštěva ČT na Kavčích horách

3.A  se jako jedna ze 4 vítězných tříd v soutěži Čteme s Albertem, zúčastnila prohlídky natáčecích studií v ČT. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí, mohli jsme si vyzkoušet práci kameramana, zkusit si vysílat zprávy a vyzkoušet si řadu kostýmů. Nejvíce nás zaujalo studio, kde se natáčí programy pro děti.

         

Fotogalerie


Šetříme s energií

Může spotřeba energie ničit životní prostředí? Je zvyšování životní úrovně bez růstu spotřeby energie reálné? Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých energetických zdrojů? Tyto a mnohé další otázky byly 3. 11. 2015 tématem besedy „Energie – budoucnost lidstva“

Fotogalerie


Obezita

         

Fotogalerie


Řezání dřeva

Přesnost, postřeh a rychlost
Soutěže družstev a jednotlivců v řezání dřeva se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy. Dokázali, že to s pilou opravdu umí. podařilo se jim získat první 3 místa.
Gratulujeme

Fotogalerie


Vodní škola

Projekt je  zaměřen na rozvoj environmentální gramotnosti žactva v oblasti úspor pitné vody a hospodaření s dešťovou vodou.

 


 Vodní architekti

9.A  navštívila nejstarší čistírnu odpadních vod v Tróji. Ve druhém modulu se budou zabývat spotřebou vody v domácnosti.


Voda v krajině

7.A  se vydala do Modřanských tůní, kde se zajímali o zdejší ekosystém. Získali několik zajímavých „úlovků“.
Ve druhé části  svého projektu řešili narovnávání vodních toků  s neblahým dopadem na krajinu.

 

Vodní architekti se stali také ze žáků  8.A.  Navštívili BBC na Brumlovce, kde měli možnost shlédnout vliv člověka na přírodu. Zaujaly je zelené střechy, fontány, pítka, které ovlivňují a vylepšují životní prostředí.

Fotogalerie


ZE MĚ MY

Naše škole se v rámci tohoto projektového dne zapojila do festivalu, jehož vůdčí myšlenkou je „Umění spojuje“, je srozumitelné lidem různých národností a etnik. Po celé škole  fungovaly během dne nejrůznější výtvarné i dramatické dílny, kde si děti mohly vyzkoušet řadu aktivit a vyrobit spoustu zajímavých věcí. Zároveň získaly hravou formou řadu vědomostí o cizích národech a kulturách.

Fotogalerie