Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ŠKOLNÍ SOCIÁLNÍ PEDAGOG A PSYCHOTERAPEUT

Mgr. et Bc. Denisa Průšová 

email: prusova@zskdolum.cz

telefon: +420 777 143 723

Konzultační hodiny pro rodiče: Vždy po domluvě v úterý 12:30 až 15:30 a ve

                                                        středu 12:00 až 16:00

Podpůrné skupiny pro žáky/žákyně: úterý 15:30 až 17:00.

         


Ústředním cílem mé práce na škole je spolupráce na vytváření a udržovování přátelského prostředí, ve kterém se Vaše děti budou cítit bezpečně, a kde se budou moci rozvíjet dle svých potřeb a jedinečností.

Nejefektivnějším způsobem, jak tohoto dosáhnout je učit žáky bezpečným způsobům chování a obtížím předcházet pomocí preventivních programů a komplexní odborné práce s třídními kolektivy. Protože se, stejně jako v životech Vašich, tak i v životech dětských vyskytují i obtížné situace, které je mnohdy ideální řešit co nejdříve, nabízíme možnost pro Vaše děti využít psychoterapeutické podpory.  

V rámci školního poradenského pracoviště se zabývám psychoterapeutickou, sociální a sociálně pedagogickou činností. Mezi konkrétní náplň práce spadá:

  

                •       Psychoterapeutické a sociální poradenství v obtížných

                        životních situacich žáků

                •       Kariérní poradenství

                •       Krizová intervence

                •       Podpora žákům se specifickými obtížemi psychologicko-

                        psychiatrického charakteru

                •       Podpora v komunikaci školy, rodičů a institucí podílejících se

                        na péči o dítě

                •       Podpůrné a rozvojové skupiny pro žáky 2. stupně

                •       Preventivní až intervenční třídní programy

                •       Adaptační pobyty

                •       Podpora pro třídnické hodiny

 

 Mgr. et Bc. Denisa Průšová - CV

Souhlas s činností sociálního pedagoga a speciálního pedagoga

Konzultační hodiny pro rodiče: vždy po domluvě v úterý 12:30 - 15:30 a středu 12:00 - 16:00
 
Podpůrné skupiny pro žáky(ně): úterý 15:30 - 17:00