Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ŠKOLNÍ SOCIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ A PSYCHOTERAPEUTI

Mgr. Bc. Denisa Průšová 

email: prusova@zskdolum.cz

telefon: +420 777 143 723

Mgr. Radim Kuba

email: kuba@zskdolum.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: VŽDY po domluvě (pondělí 15:00 - 16:00)

Podpůrné skupiny pro žáky/žákyně: mladší --► pondělí 14:00 - 15:15
                                                                   starší --► pondělí 16:15 - 17:45

Přihláška do podpůrné růstové skupiny pro š. r. 2019/2020 - zde


Ústředním cílem práce sociálních pedagogů a psychoterapeutů na škole je spolupráce na vytváření a udržovování přátelského prostředí, ve kterém se Vaše děti budou cítit bezpečně, a kde se budou moci rozvíjet dle svých potřeb a jedinečností.

Nejefektivnějším způsobem, jak tohoto dosáhnout je učit žáky bezpečným způsobům chování a obtížím předcházet pomocí preventivních programů a komplexní odborné práce s třídními kolektivy. Protože se, stejně jako v životech Vašich, tak i v životech dětských vyskytují i obtížné situace, které je mnohdy ideální řešit co nejdříve, nabízíme možnost pro Vaše děti využít psychoterapeutické podpory.  

V rámci školního poradenského pracoviště se zabývají psychoterapeutickou, sociální a sociálně pedagogickou činností. Mezi konkrétní náplň práce spadá:

  

                •       Psychoterapeutické a sociální poradenství v obtížných životních situacich žáků

                •       Kariérní poradenství

                •       Krizová intervence

                •       Podpora žákům se specifickými obtížemi psychologicko-psychiatrického charakteru

                •       Podpora v komunikaci školy, rodičů a institucí podílejících se na péči o dítě

                •       Podpůrné a rozvojové skupiny pro žáky 1. i 2. stupně

                •       Preventivní až intervenční třídní programy

                •       Adaptační pobyty

                •       Podpora pro třídnické hodiny

 

 Mgr. et Bc. Denisa Průšová - CV

Souhlas s činností sociálního pedagoga a speciálního pedagoga