Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019

  • Vydávání přihlášek: 25. 4. a 26. 4. 2018 od 13.00 hodin do 17.00 hodin - třída Berušky.

  • Příjem přihlášek: 9.5. a 10.5. 2018 od 13.00 hodin do 17.00 hodin - kancelář vedoucí učitelky.

  • V termínu 9. -10. 5.2018 je nutno k zápisu přinést rodný list dítěte, které do mateřské školy hlásíte, občanský průkaz zákonného zástupce a v případě, že nemáte trvalé bydliště na území MČ Praha 12 zapsané v občanském průkazu, je třeba přinést k nahlédnutí vaši nájemní smlouvu či jiný doklad prokazující, že dítě má bydliště na území MČ Praha 12.

Kritéria pro přijetí - budou doplněna