Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Informace ze schůzky rodičů 11.6.

aplikace NAŠE MŠ - info

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Seznam přijatých dětí

Nepřijaté děti

Rozhodnutí o přijetí je hromadné, takže si ho vyzvedávat nemusíte, ale prosíme o účast na schůzce pro rodiče nově přijatých dětí!

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat v úterý 11.6.2019 od 17.00 ve třídě Berušky.

Prosíme tentokrát na schůzku BEZ DĚTÍ, aby se schůzka zbytečně neprotahovala. 

Děkujeme.

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, 
k letošnímu zápisu můžete využít elektronického předzápisu, který Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy. Klikněte na tento odkaz https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-kdolum a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout. V den řádného zápisu přijďte, prosím, s vytisknutou žádostí, vyplněným Evidenčním listem potvrzeným lékařem, podepsaným Prohlášením zákonných zástupců, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější. 

Předzápis bude spuštěn od 10.4.2019

  • Vydávání přihlášek (pro ty, kteří nevyužijí možnosti se elektronicky předzapsat) a možnost pohrát si s dětmi a prohlédnout si školku: 24. 4. 2019 od 13.00 hodin do 17.00 hodin - třída Berušky.

    Příjem přihlášek: 14.5. a 15.5. 2019 od 13.00 hodin do 17.00 hodin - kancelář vedoucí učitelky.

    V případě, že nemáte trvalé bydliště na území MČ Praha 12 zapsané v občanském průkazu, je třeba přinést k nahlédnutí vaši nájemní smlouvu či jiný doklad prokazující, že dítě má bydliště na území MČ Praha 12.

  • Kritéria pro přijetí

Leták předzápis