Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 2017/2018


Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Seznam přijatých dětí na školní rok 2017/2018

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2017/2018

  • Vydávání přihlášek: 26. 4. a 27. 4. 2017 od 13.00 hodin do 17.00 hodin - třída Berušky.

  • Příjem přihlášek: 10.5. a 11.5. 2017 od 13.00 hodin do 17.00 hodin - kancelář vedoucí učitelky.

  • V termínu 10. -11.5. 2017 (omlouváme se za původně chybně uvedený termín) je nutno k zápisu přinést rodný list dítěte, které do mateřské školy hlásíte, občanský průkaz zákonného zástupce, a pokud nemáte trvalé bydliště na území MČ Praha 12 zapsané v občanském průkazu, je třeba přinést k nahlédnutí vaši nájemní smlouvu či jiný doklad prokazující, že dítě má bydliště na území MČ Praha 12.

Kritéria pro přijetí - zde