Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019

Elektronický předzápis - leták pro rodiče

Vážení rodiče, 
k letošnímu zápisu můžete využít elektronického předzápisu, který Vám i nám velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy. Klikněte na tento odkaz https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/kdolum a předzapište se do naší mateřské školy. Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout. V den řádného zápisu přijďte, prosím, s vytisknutou žádostí, vyplněným Evidenčním listem potvrzeným lékařem, podepsaným Prohlášením zákonných zástupců, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější. 

Předzápis bude spuštěn od 10.4.2018

  • Vydávání přihlášek (pro ty, kteří nevyužijí možnosti se elektronicky předzapsat) a možnost pohrát si s dětmi a prohlédnout si školku: 25. 4. a 26. 4. 2018 od 13.00 hodin do 17.00 hodin - třída Berušky.

    Příjem přihlášek: 9.5. a 10.5. 2018 od 13.00 hodin do 17.00 hodin - kancelář vedoucí učitelky.

    V případě, že nemáte trvalé bydliště na území MČ Praha 12 zapsané v občanském průkazu, je třeba přinést k nahlédnutí vaši nájemní smlouvu či jiný doklad prokazující, že dítě má bydliště na území MČ Praha 12.

Kritéria pro přijetí

Seznam dětí přijatých od šk.roku 2018-19