Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

PROJEKTY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Doučování českého jazyka 

Doučování dětí cizinců probíhá v rámci projektu „Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2018“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12.

      

Rozvojový program MŠMT : Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 

Naše mateřská škola získala finanční prostředky z Rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016“ na projekt „Logopedická prevence v mateřské škole Dolinka“. Cílem tohoto projektu je zvyšování kvality předškolního vzdělávání v oblasti logopedické prevence, především předcházet poruchám komunikačních schopností a optimálně a systematicky stimulovat řečový vývoj všech dětí v MŠ. Zároveň se zaměříme na děti, u kterých byl orientačním vyšetřením zjištěn narušený či opožděný vývoj řeči, a tudíž je u nich potřebný individuální přístup. Díky programu jsme zařídili logopedickou pracovnu, která bude využívána pro individuální práci s těmito dětmi. Zároveň jsme ze získaných 50.000,- Kč zakoupili speciální programy pro PC a Interaktivní tabuli, výukové pomůcky a hry pro rozvoj řeči i sluchového a zrakového vnímání.  V rámci projektu čtyři učitelky absolvovaly akreditovaný kurz „Primární logopedická prevence“.  Pro školní rok 2016/17 tak můžeme rozšířit kroužek Povídálek do všech tříd.

 


Mateřská škola je zapojena do  Integračního a vzdělávacího programu Medvídek NIVEA pomáhá dětem s přípravou na školu.


S kamarády do přírody

Ve školce probíhá celoroční projekt S kamarády do přírody. Pozorujeme a nasloucháme přírodě, pečujeme o životní prostředí. Spolupracujeme s ekocentrem Koniklec.