Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

INFORMACE TŘÍD MATEŘSKÉ ŠKOLY


Třídy mateřské školy:

1.třída - Berušky

2.třída - Sluníčka

3.třída - Hastrmani

4.třída -  Delfíni

Kontakty na třídy:

vedoucí učitelka: Bc.Kateřina Stárková
telefon: +420 724 724 330
e-mail: starkova@zskdolum.cz
paní učitelka:
Nela Klemptová
paní učitelka:
Ivana Máčaiová
paní učitelka:
Bc.Kateřina Stárková
e-mail:
klemptova@zskdolum.cz ; macaiova@zskdolum.cz
telefon:
+420 778 486 218
paní učitelka:
Renata Plašilová
paní učitelka:
Marie Zralíková
e-mail:
plasilova@zskdolum.cz ; zralikova@zskdolum.cz
telefon:
+420 778 486 217
paní učitelka:
Mgr.Petra Smutná
paní učitelka:
Ilona Svobodová
e-mail:
smutna@zskdolum.cz ; sladkova@zskdolum.cz
telefon:
+420 778 486 241
paní učitelka:
Bc.Petra Komárková
paní učitelka:
Mgr.Jana Nováková
e-mail: komarkova@zskdolum.cz ; jana.novakova@zskdolum.cz
telefon:
+420 778 486 242

Organizace

Kapacita naší MŠ 112 dětí. Děti jsou rozděleny  na 4 oddělení. 1. a 2. oddělení, Berušky a Sluníčka, navštěvují děti ve věku 3 - 4,5 let. program těchto tříd je tzv. adaptační, oddělení navštěvují děti, které se teprve seznamují se školkou. 3. a 4. oddělení, Hastrmánci a Delfínci, je určeno pro děti ve věku 4,5 - 7 let. Všechny třídy jsou běžného typu (homogenní). Děti ze všech tříd se mohou bez problémů potkávat na zahradě školky, která je prostorná pro všechna oddělení a navazovat kontakty s dětmi z druhé třídy. Dále si děti mohou spolu hrát během ranního scházení a během odpoledne (podle počasí ve třídě nebo na školní zahradě). Vztahy mezi dětmi z různých tříd se také vytvářejí a upevňují jejich účastí v nadstandartních složkách programu školy (kroužcích).

V denním režimu je pevně stanovena doba jídla a odpočinku, ostatní činnosti se přizpůsobují dětem, jejich zájmům a výchovným cílům. Učitelky se snaží o zachování vyváženého poměru spontánních a řízených aktivit, děti mají dostatek času na hru. Ráno od 6. 30 do 7. 30 se děti scházejí v jedné třídě, v 7.30 si každá učitelka z další třídy přichází pro svou skupinu dětí a dále již probíhá ranní docházka v každé třídě samostatně. Během dne jsou dětem nabízeny individuální, skupinové nebo společné činnosti cíleně zaměřené na jejich osobnostní rozvoj, vnímání, poznávání sebe sama i svého okolí. Děti mají možnost se tvořivě spolupodílet a tím ovlivňovat vzdělávací proces.

Každá učitelka má možnost si ve svém třídním vzdělávacím programu upravit denní režim pro konkrétní třídu, začlenění komunitního kruhu a rozvržení vzdělávací činnosti. Dbá na vyvážené složení složení spontální a řízené činnosti.

Denně jsou zařazovány pohybové chvilky, děti se zvýšenou potřebou pohybu mají prostor k spontánní pohybové aktivitě. Při pobytu venku využíváme okolí mateřské školy k procházkám po lese, rozvoji smyslového vnímání a environmentální výchově. Po obědě děti mohou odpočívat s hračkou v doprovodu pohádky, odpočinek je zkrácený podle individuálních potřeb dětí v konkrétní třídě. 

Charakteristika jednotlivých tříd:

Třída I. a II. oddělení, Berušky a Sluníčka, je třída pro mladší děti (2,5 - 4,5 let), je specifická hlavně prvním kontaktem dětí s vrstevníky, prostředím mateřské školy a novou autoritou. Rodiče mohou využít adaptační režim na zmírnění adaptačních obtíží dítěte a pobývat s ním v mateřské škole v začátku docházky.

Třída III. a IV. oddělení, Hastrmánci a Delfínci, je třída pro starší děti (4, 5 - 7 let). V těchto třídách se děti učí složitějším pracovním činnostem, dále se rozvíjí kooperativní prožitkové učení a předškolní děti se hravou formou připravují na vstup do školy. Jsme mateřská školka, která je součástí základní školy, a proto v těchto třídách úzce spolupracujeme s prvním stupněm základní školy. Děti touto formou seznamujeme s jejím prostředím a vkládáním prvků z programu prvních tříd jim i ulehčujeme přechod na základní školu.