Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

25. February 2018

Poděkování Sdružení rodičů

Vedení Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12 touto cestou vřele děkuje Sdružení rodičů při ZŠ za sponzorský dar ve výši 104.000,-Kč. Tento dar bude použit zejména na zkvalitnění výuky našich žáků. Škola bude moci zakoupit přístupová práva k výukovým programům, např. k Datakabinetu. Část daru bude použita také na nákup výtvarných potřeb, neboť jsou to právě práce našich žáků, které zdobí naší školu a zaznamenávají úspěchy na výtvarných soutěžích. Nemalá částka pak bude použita na technické dovybavení školy. Zakoupíme aparaturu na ozvučení tělocvičny a přenosný dataprojektor.

 

Velice si vážíme této podpory a děkujeme za dlouhodobě výbornou spolupráci se Sdružením rodičů.

 

Mgr. Běla Outratová

Ředitelka školy

 

  

  

zpět na výpis aktualit