Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

13. February 2021

Návrat do školského zařízení po karanténě

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 V případě nařízené karantény vašemu dítěti je návrat do školy možný pouze po uplynutí nařízené doby karantény a s osvědčením o  provedeném negativním testu.

 Nařízení hygieny vždy obsahuje povinnost neprodleně o nastalé situaci informovat lékaře

Z nařízení  jednoznačně vyplývá  “ Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.”

K aktuální situaci ve 2.A – na základě těchto skutečností  se v pondělí 14.2.2021 mohou vrátit pouze žáci s negativním výsledkem testu, kterým nebyla prodloužena karanténa o této skutečnosti jsou zákonní zástupci povinni informovat školu zprávou v elektronické žákovské.

BEZ PÍSEMNÉ INFORMACE NEBUDOU ŽÁCI PŘIJATI ANI DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ANI DO VÝUKY.

 Vedení školy

Viz informace zástupce Hygieny:

„……..Karanténa končí v neděli a děti, které budou mít negativní výsledek testu do neděle půlnoci, mohou přijít v pondělí do školky. Děti, které na test nestačí jít a tedy nebudou mít negat. výsledek, do školy nemůžou. Karanténu si posunou do výsledku testu. V krajním případě, když je dítě celou dobu karantény bez příznaků, bude doma celkem 14 dní bez testu, tedy do 18./19.2.2021……..“

 

Mgr. KATEŘINA JEDLIČKOVÁ

ODBORNÝ RADA

ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

zpět na výpis aktualit