Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

13. October 2020

INFORMACE ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Vážení rodiče, zákonní zástupci

Dnes, 13.10.2020, jsme obdrželi informaci od Hygieny, že paní učitelka, která od 1.10. není ve škole, byla 9.10. pozitivně testovaná (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2).

Oficiální zpráva:

INFORMACE ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Karanténní opatření, která by připadala v úvahu, by trvala do 12. 10. 2020.

Karanténní opatření aktuálně zahrnují: vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst:

 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ 

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informací o probíhající karanténě.  

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/obvodní lékař  elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Případné další dotazy Vám zodpovím na níže uvedeném tel. čísle a e-mailové adrese.

S pozdravem,

Mgr. KATEŘINA JEDLIČKOVÁ

ODBORNÝ RADA

ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Měšícká 646/5, 190 21 Praha 9

katerina.jedlickova@hygpraha.cz

ID datové schránky: zpqai2i

www.hygpraha.cz

+420 281 000 420

+420 286 884 450 (fax)

Konec oficiálního textu.

V souladu se zprávou hygieny (když se test nepodaří do 10-ti dnů zrealizovat, pak končí karanténa za 14 dní od kontaktu, tj. 15.10.2020) byli dotčení kolegové i zákonní zástupci žáků námi informováni dne 13.10.2020 prostřednictvím Školy OnLine.

Případné dotazy a připomínky směřujte na výše uvedený kontakt.

Hedvika Nováková, zástupkyně ředitelky školy

zpět na výpis aktualit