Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

10. September 2020

Důležité upozornění

Praha 9. září 2020 Č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN: ( citace)   

"Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 o odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:  

ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody) "

Prosíme všechny o respektování těchto nařízení a o poučení dětí.

V případě potřeby jsou na vyžádání jednorázové roušky ve škole k dispozici.

Běla Outratová, ředitelka školy

zpět na výpis aktualit