Logo

Základní škola a mateřská škola
K Dolům v Praze 12

14. May 2020

Částečné obnovení provozu ZŠ K Dolům od 25.5.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci!

Od 25.5. otevíráme naši školu pro 6 dvanáctičlenných skupin žáků 1.stupně. Režim školy bude omezen jak možným počtem žáků, který jsme schopni v tuto chvíli zabezpečit, tak dobou provozu. Jsme limitováni členěním vnitřních prostor, velikostmi tříd a v neposlední řadě možnostmi personálního obsazení. Zároveň jsme zodpovědni za dodržení všech aktuálně platných nařízení a doporučených opatření.

V případě převisu zájemců jsme stanovili kritéria, kterými se budeme při případném výběru řídit. Pokud bude nadpočet zájemců, dojde v rámci objektivity k výběru losem.  

Skupiny žáků budou sestaveny napříč ročníky, primárně s ohledem na délku pobytu žáků ve škole, abychom byli schopni alespoň pro 3 skupiny zajistit provoz do 16 hod. Tyto skupiny budou po celou dobu (do konce omezeného provozu) neměnné. Je třeba počítat s tím, že děti možná nebudou ve skupině se svými spolužáky. Zároveň nelze zajistit, aby všichni měli své třídní učitele. 

Žáci budou ve třídách, které jsou provozně vhodné (ne tedy ve "svých", na které jsou zvyklí) a budou se moci pohybovat pouze ve vybraných prostorách školy. Ve třídách budou mezi dětmi dodržovány stanovené rozestupy (min. 1,5 m) a při opuštění třídy a pobytu ve společných prostorách se budou všichni pohybovat v rouškách. Při pobytu ve venkovních prostorách školy se budou skupiny střídat, aby nedocházelo k vzájemným kontaktům.

Nad žáky bude ve škole zajištěn pedagogický dohled, nebude se však jednat o standardní výuku. Forma vzdělávání bude pokračovat nadále distanční a na období od 25.5. do konce června bude koncipována projektově. Jednotlivé bloky budou pedagogy připravovány tak, aby obsáhly všechny oblasti a témata stanovená naším školním vzdělávacím programem.  

Chod školy v tomto nouzovém režimu se řídí personálními a provozními možnostmi školy s ohledem na maximální bezpečí všech, kteří do školy vstupují. V případě, že přijatá opatření nebudou dostačující či se vyskytnou v souvislosti s možným ohrožením zdraví jakékoliv komplikace (materiální, provozní, personální...), bude škola opět uzavřena.

Aktuální informace a případné změny sledujte na webu školy a ve Škole OnLine.

Přeji klidnější dny příští - nám všem!
Běla Outratová

zpět na výpis aktualit